Psykolog Lisbeth Rasmussen

Psykolog

Lisbeth Rasmussen

Egen praksis i Odense C
Medlem af Dansk Psykolog Forening

Klinikken tilbyder psykoterapi, krisebehandling og supervisionTerapi

Psykoterapeutisk behandling går ud på at hjælpe mennesker, der befinder sig i eksistentielle kriser eller belastninger, kritiske livsovergange (f.eks. midtlivsovergangen), eller aktuelle kriser eller belastninger som stress eller tab, eller oplevelser af at være kørt fast i livet. Det kan være mennesker, som i dagligdagen er præget af depression, angst eller oplevelse af mangel på mening. Eller det kan være mennesker, som har sår i sjælen med rødder i deres livshistorie.

Min tilgang til psykoterapi er primært baseret på psykoanalytisk psykoterapi, hvor der bl.a. fokuseres på fortidens betydning for nutiden. Men den vil altid tage udgangspunkt i den enkeltes situation og problemstilling her og nu. Psykoterapien kan være af kortere, fokuseret, eller længerevarende, dybdegående karakter. Drømme vil ofte indgå som et væsentligt element i terapien.

I forbindelse med behandlingen af aktuelle kriser vil tilgangen i terapien afhænge af den enkeltes behov. Det kan her dreje sig hovedsageligt om bearbejdning af den aktuelle krise, eller der kan som led i krisehehandlingen vise sig behov for at se på tidligere ubearbejdede traumer eller belastninger, som forstærker den aktuelle krise.

At komme overens med livet

I psykoterapi gælder det ikke om at lave en person om eller ændre en person til at fungere fuldkomment eller ideelt, men om at være fødselshjælper for hvad denne person rummer af muligheder, samtidig med at komme overens med de begrænsninger, vi hver især må leve med.

Ofte kan det være nødvendigt at se på dele af fortiden, som farver ens selvopfattelse eller model af verden og medvirker til at indsnævre eller begrænse ens muligheder eller personlige frihedsgrader.

 

Undervisning og supervision

Jeg har i mange år undervist og superviseret læger, psykologer og andre faggrupper i hospitalspsykiatriregi/psykiatrien, i privatpraksisregi, og i forbindelse med formaliseret og godkendt (af hhv. Dansk Psykolog Forening og Dansk Psykiatrisk Selskab) videreuddannelse i psykoterapi for læger og psykologer.

Supervisionen har omfattet:

  • For psykologer: Håndtering af psykologfunktionen, psykologiske undersøgelser, vurdering eller assessment. Supervision i psykoterapeutisk behandling.
  • For læger: Assessment og psykoterapeutisk behandling.
  • Socialrådgivere, fysioterapeuter og plejepersonale: Miljøterapeutisk eller psykoterapeutisk behandling m.v..

Undervisningen (for læger, psykologer og plejepersonale) har omfattet bl.a.:

  • Vurdering/assessment og psykoterapeutisk behandling.
  • Brug af drømme i psykoterapi.
  • Psykologiske undersøgelser
  • Miljøterapi

Desuden har jeg - for Middelfart Psykiatrisk Afdeling - deltaget i forskningsprojektet Det Nationale Skizofreniprojekt (DNS).

Supplerende oplysninger

Dansk Psykolog Forenings hjemmeside: Psykologer i Danmark

Hvad er en Specialist?

Lisbeth Rasmussen

Psykolog i Odense

Kronprinsensgade 12, Odense

Kronprinsensgade 12, st.
5000 Odense C    Se kort

Tlf 66 14 45 82

Email: lisbeth.rasmussen@husen.dk

KLINIKKEN ER LUKKET fra 22. december 2023
til 3. januar 2024 - begge dage incl.

Arbejdserfaringer

Siden 1996
Egen privat praksis som psykolog i Odense.

1989-2007 Psykolog ved Klinisk Psykologisk Afdeling, Odense Sygehus, med tjeneste ved Middelfart Psykiatrisk Afdeling.

1988 Psykolog ved PPR i Odense.

1986-1987 Psykolog ved Kræftens Bekæmpelses Rådgivningscenter i Odense.

Uddannelse

1986 Cand.psych., Århus Universitet

Tidligere:
Handelsuddannet.
Humanistisk Basisuddannelse og bifag i dansk ved Odense Universitet.

Autorisation, videreuddannelser og godkendelser

Autoriseret af Dansk Psykolognævn.

Godkendt af Dansk Psykolog Forening som specialist og supervisor i psykoterapi på videreuddannelsesniveau.

Godkendt af Dansk Psykolog Forening som specialist og supervisor i psykopatologi på videreuddannelsesniveau.

Godkendt af Dansk Psykiatrisk Selskab som vejleder og supervisor i psykoterapi på videreuddannelsesniveau.

Medlem af:

Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer (DPSP)